Portfolio

MOUHARAMAT

According to Marc Twain, "there is a charm about the forbidden that makes it unspeakably desirable". But sometimes, somethingis forbidden because it’s unspeakably wounding. My photography project "Moharamat" is about the forbidden and the sacred.

"Moharamat" is an Arabic word which for the purpose of my project I found very difficult to translate.

If I want to use excessive literalism, I would translate "haram" as a taboo, or as the forbidden, but in fact the idea behind the title "moharamat" is more complex than that. In fact, the best part of the word is unfortunately lost in translation.

"Harām"has two meanings in the Arabic language. It can be used to describe something that is forbidden, or something that a person would be punished for, while it also describes inviolate zones and sacred places. "Moharamat" is the plural of "haram" and is used for this project to depict the consecration and the illicitness of certain acts.

I fell in love with my City Aleppo in2007. only to be forced to leave it a few years later due to the uprising that was instigated in March 2011. The same city that inspired me most is now in ruins and for some time I did lose my inspiration. However, the more I read the news, and the more I contemplated pictures of the wreck that my city had turned into, the more I accumulated strength torise from the ruins in order to speak through my pictures.

My project reveals the hypocrisy of our world and the incoherent logic we are willing to stick by. They say it is prohibited to depict the naked body in pictures or drawings. It is haram to show the human body in all its intimacy. One would be punished for a forbidden glimpse of God’s creation but would be rewarded for the destruction of heritage in the aim of spreading God’s word or claiming rights.

I beg to differ.

They say that a glimpse of the human body is beautiful and is there to admire in all its perfection. They Say that heritage is material, and destroying it in wrath and anger is mere collateral damage for a good cause, I say it is "MOHARMAM".

As I see my cultural heritage treated as a disposable material object that is owned by its destroyers I am forced to speak. This is mine, as it is yours, as is the heritage of every country owned by its people. This is our past, and WHO OWNS THE PAST?

Collectively, we own our past and we should conserve it. Then we own our future and we should build it. Our heritage is as sacred as our bodies- we should protect it. The destruction of cultural heritage is as destructing as rape and assault which are forbidden by the law and by all religions as well.

Since the concept of religion has now penetrated all spheres of my society, I ask for the same religions that the slayers use to justify destruction, to condemn it. War will never bring peace for "winning a war is as disastrous as losing one"( Agatha Christie).

My project is a plead for putting destruction to a halt , a plead to save our past, a plead to respect the forbidden, a plead to respect the sacred. In Lincoln’s words, "To sin by silence when they should protest makes cowards of men" and I refuse to be a coward . THIS IS MY PROTEST

 

----------------------------------

 

Ifølge Mark Twain ”there is a charm about the forbidden that makes it unspeakably desirable”. Men nogen gange er der noget der er forbudt fordi det er ubeskriveligt sårende.  Mit fotografiske projekt ”Moharamat” berører det forbudte og det hellige.

”Moharamat” er et arabisk ord som jeg gennem mit projekt fandt besværligt at oversætte.

Hvis jeg vælger en direkte oversættelse, vil ordet ”haram” oversættes til tabu eller det forbudte. Men i virkeligheden er ideen bagved ”moharamat” langt mere kompleks. Den bedste del af ordet, bliver faktisk tabt i oversættelsen.

På arabisk har ordet ”Harám” to betydninger. Det kan bruges til at beskrive noget der er forbudt eller noget en person ville blive straffet for, men også ukrænkede zoner eller hellige steder.  ”Moharamat” er flertalsformen af ”haram” og bruges i dette projekt til at beskrive indvielsen af bestemte og ikke helt lovlige handlinger.

I 2007 forelskede jeg mig i min by Aleppo, for derefter at blive tvunget til at forlade den nogle få år senere, på grund af oprøret i marts 2011. Den selvsamme by der inspirerede mig mest ligger nu i ruiner. I et godt stykke tid, udeblev inspirationen. Men jo flere nyheder jeg læste, jo flere tanker jeg gjorde mig om billederne af min by i ruiner, jo mere styrke til at rejse mig fra de selvsamme ruiner samlede jeg. Styrken til at tale, igennem mine billeder.

Mit projekt afslører den hykleriske del af vores verden, og den usammenhængende logik vi er villige til at stå ved. De siger det er forbudt at skildre den nøgne krop i billeder eller tegninger. Det er ”haram” at vise den menneskelige krop i alt sin intimitet.  Man ville blive straffet for at få et forbudt glimt af guds kreation, men blive belønnet for ødelæggelsen af vores arv, med spredningen af guds ord som mål.

Jeg er uenig!

De siger at et glimt af den menneskelige krop er smuk, og er til for at beundres i al sin perfektion. De siger at arv er materielt, og ødelægges det af harme og vrede, er det blot kollaterale skader for en god sag. Jeg siger at det er ”moharam”!

Når jeg ser min kulturelle arv blive behandlet som et stykke affald der tilhører den der ødelægger, føler jeg mig tvunget til at tale. Den tilhører mig lige såvel som dig, sådan som det er med den kulturelle arv i alle lande der tilhører folket. Dette er vores fortid, og HVEM EJER DEN?

Vores fortid ejes kollektivt, og vi bør bevare den. Derved tager vi ejerskab for vores fremtid, som vi burde bygge på. Vores arv er ligeså hellig som vores kroppe – vi burde beskytte den. Ødelæggelsen af den kulturelle arv er ligeså destruktiv som voldtægt og overfald, som er forbudt ved lov og også af alle religioner.

Da begrebet religion nu er trængt ind i alle områder af mit samfund, beder jeg nu de religioner som vandalerne bruger, om at fordømme dem. Krig vil aldrig bringe fred fordi ”winning a war is as disastrous as losing one” (Agatha Christie)

Mit projekt er en bøn om at stoppe ødelæggelserne, en bøn om at redde vores fortid, en bøn om at respektere det forbudte, en bøn om at respektere det hellige.  Som Lincoln siger: “To sin by silence when they should protest makes cowards of men”, og jeg nægter at være en kujon. DETTE ER MIN PROTEST!

 

----------------------------------

 

Según Mark Twain, “un hechizo sobre lo prohibido hace que lo desees inexplicablemente”. Pero a veces, algo está prohibido porque es inexplicablemente hiriente. Mi proyecto fotográfico “Mouharamat” trata sobre lo prohibido y lo sagrado”

“Mouharamat” es una palabra árabe que me resulta muy difícil de traducir.

Si quisiera ser muy purista, traduciría “haram” como un tabú o como lo prohibido. Pero “Mouharamat es algo mucho más complejo.

“Haram” tienes dos significados en árabe. Puede utilizarse para describir algo prohibido, o algo por lo que una persona puede ser castigada pero también se utiliza para describir lugares sagrados. “Mouharamat” es el plural de “haram”. Utilizo esta palabra en mi proyecto porque representa la consagración y lo ilícito de algunos actos.

Me enamoré de la ciudad Alepo en 2007, pero me vi obligada a abandonarla en marzo 2011 debido al levantamiento militar. De la ciudad que más me inspiró en tiempos ahora no quedan más que ruinas y mi inspiración se ha volatilizado. Pero curiosamente cuantas más fotos veo de mi ciudad en ruinas, cuantas más noticias escucho, más fuerza acumulo para que las ruinas hablen a través de mis fotos.

Mi proyecto revela la hipocresía de nuestro mundo y la lógica incoherente a la que todos nos aferramos. Dicen que está prohibido pintar o fotografiar cuerpos desnudos. Es “haram” enseñar el cuerpo humano en su intimidad. Uno puede ser castigado por mirar lo que Dios ha creado pero en cambio uno puede ser premiado por destruir nuestra herencia con el único propósito de propagar la palabra de Dios y aclamar sus derechos.

Lo siento pero discrepo.

Dicen que mirar el cuerpo humano es algo maravilloso y por eso debemos contemplar su perfección. Dicen que nuestra herencia es algo material y por lo tanto destruirla con ira no es más que un daño colateral por una buena causa, pues yo digo que eso es “MOHARMAM”.

Cuando veo que nuestra herencia cultural es tratada como basura y que pertenece a sus propios destructores, me veo obligada a hablar. Esto es mío y también es tuyo, y la herencia les pertenece a todas personas de todos los países. Este es nuestro pasado, Y A QUIÉN LE PERTENECE EL PASADO?

El pasado nos pertenece a todos colectivamente y tenemos que conservarlo. Más tarde, el futuro nos pertenecerá y nosotros tendremos que construirlo. Nuestra herencia es tan sagrada como nuestros cuerpos, debemos protegerlos. La destrucción de nuestra herencia es tan destructiva como una violación o un asalto y ambos dos están prohibidos por la ley y por todas las religiones.

Puesto que el concepto de la religión ya ha penetrado en todas las esferas de mi sociedad, les pido a estas mismas religiones que justifican la destrucción, que también la condenen.

Mi proyecto es una plegaria para que pare la destrucción pare, una plegaria para salvar nuestro pasado, una plegaria para que se respete lo prohibido. Como decía Lincoln, “pecar con el silencio mientras deberíamos protestar hace del hombre un cobarde”. ESTA ES MI PROTESTA.